12.2.06

"Home amb cartera a la nit"

60 x 92 cm
Sèrie "Caminants"
(2005)