12.2.06

"Home amb cartera al bosc"

60 x 92 cm
Sèrie "Caminants"
(2005)
Disponible